Skip to content

Inzicht in mijn visie

Je bent meer dan je klachten.

Mensen zijn meer dan alleen hun klachten. Ze hebben ook krachten. Ik zie ieder mens als één geheel met krachten, talenten en werkpunten. We hebben allemaal onze plusjes en minnetjes. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen met mentale klachten hebben vaak ook fysieke klachten. Ook in dit opzicht zie ik de mens als een totaliteit. Bovendien leven mensen in een omgeving en samen met anderen. Die context is belangrijk voor ons welbevinden. In overleg maak ik daarom altijd ruimte om voor jou belangrijke mensen bij een traject te betrekken, zodat het traject in de directe omgeving wordt gesteund.

Ik zou het niet over willen doen, maar het heeft me uiteindelijk veel gebracht.

Wanneer de cliënt de doelen heeft behaald, ben ik nog niet tevreden. Dat ben ik pas als een cliënt na het traject over die nare periode met klachten kan zeggen: ‘Ik zou het niet over willen doen, maar ik ben blij dat het allemaal gebeurd is, want ik heb er veel van geleerd, ik voel me beter dan ooit en ik heb mijzelf beter leren kennen.’ Dan is het traject geslaagd. Dan heeft de cliënt zingeving gevonden.

Aanpak

Jouw concrete doelen zijn leidend.

Tijdens de eerste sessie na het kennismakingsgesprek maken we een klacht- en krachtanalyse, wordt eventueel de diagnose gesteld en maken we een behandelplan. Het behandelplan maken we naar aanleiding van jouw doelen. Wat wil jij bereiken? Daar werken we naar toe. Ik zet dat allemaal op papier zodat je het kunt doorlezen en voor ons beiden duidelijk is waar we aan werken en waar we naar toe willen. Natuurlijk ben je vrij om jouw doelen bij te stellen of helemaal te veranderen. In het algemeen zullen vijf tot tien sessies voldoende zijn. Indien gewenst, kan ik in overleg met jou contact opnemen met je huisarts of een andere medisch specialist. Uiteraard doe ik dat alleen met jouw toestemming en deel ik alle informatie. Er wordt nooit een rapportage verstuurd naar wie dan ook, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Werkhervatting

Hulp bij terugkeer naar werk.

Wanneer mensen in verband met klachten verzuimen van hun werk, is steun bij terugkeer vaak gewenst. Die steun kan ook nodig zijn wanneer van verzuim nog geen sprake is, maar op het werk problemen spelen, die terugkeer naar het werk moeilijk maken. Het kan nodig zijn de weg naar terugkeer te effenen door een gesprek tussen werknemer, werkgever of leidinggevende. Uiteraard is daarbij overleg met de bedrijfsarts geboden. Daarnaast kan als onderdeel van een traject in overleg met werknemer, werkgever en bedrijfsarts een werkhervattingplan worden opgesteld. Uiteraard zal hierbij zorgvuldig de privacy van jou als cliënt in acht worden genomen en wordt er geen informatie doorgegeven waarvan jij als cliënt niet op de hoogte bent.

Back To Top